[Cập nhật] Xem ngày tốt nhận bàn giao nhà, dọn Chuyển nhà trong tháng 10 năm 2018 - Moving House Xá Lợi