[ Hot ] Cuộc chiến Grab, Uber và taxi, Xe ôm truyền thống ngày 8/6/2017 - Bản cập nhật chi tiết nhất - Moving House Xá Lợi