Nếu đặt chổi ở những vị trí này, phong thủy cho rằng gia chủ sẽ hao tài tốn của, tài lộc bị 'quét sạch' - Moving House Xá Lợi