Sơn La xử phạt 2 thanh niên vừa đi xe máy vừa gội đầu cho nhau - Moving House Xá Lợi