Thượng úy Công an tử vong trên đường tìm kiếm 7 người dân mất tích - Moving House Xá Lợi