Xe tải chở hàng có phải đổi sang biển số vàng theo thông tư mới? - Moving House Xá Lợi