Góc tư vấn

Ý nghĩa của Hoa sen vàng trong phong thủy

Là quốc hoa của Việt Nam, hoa sen từ lâu đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người Việt và mang tầm ảnh hưởng nhất định từ trong đời sống lẫn văn hóa, phong tục và tín ngưỡng tôn giáo.

Bột trừ tà là thứ gì trong phong thủy?

Theo phản ánh của nhiều bạn đọc, hiện nay trên mạng xã hội và thực tế nhiều người đang giới thiệu bán ‘Bột tẩy uế trừ tà’, dùng trong chuyển nhà, nhập trạch hoặc thay đổi vận khí… Đây có phải là một ‘sản phẩm mới’ của phong thủy?

Scroll to Top